Relacje inwestorskie

Witamy w serwisie dla inwestorów. Zarząd Art New media S.A. stara się prowadzić aktywną politykę informacyjną i utrzymywać kontakt z akcjonariuszami oraz inwestorami. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu: biuro@artnewmedia.pl

Celem tego działu, stworzonego w oparciu o „modelowy serwis IR” rekomendowany przez GPW, jest przekazywanie obecnym i potencjalnym inwestorom pełnej informacji o charakterze finansowo-ekonomicznym, wypełnianie obowiązków informacyjnych wymaganych przez prawo, w celu utrzymania status spółki publicznej. Jednakże najważniejszą rolą zawartych tu informacji jest współpraca z szeroko rozumianą społecznością finansową, zwłaszcza akcjonariuszami, inwestorami, analitykami, dzięki którym możliwy jest rozwój Spółki. Spółka, w komunikacji z rynkiem kapitałowym, zobowiązuje się dostarczać obiektywnych i możliwie realistycznych informacji w pełni odzwierciedlających obraz jej sytuacji w celu umożliwienia optymalizacji kosztów kapitałowych a przez to redukcji ryzyka inwestycyjnego. Spółka stosuje większość punktów z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, które łączą w sobie normy ładu korporacyjnego z normami kształtowania relacji spółek giełdowych z ich otoczeniem.

O firmie
×
×
×
Zarząd spółki
Zarząd spółki

Zarząd spółki

Bilal Aurangzeb Noor  - Prezes Zarządu


CV Bilal Aurangzeb Noor.pdf

×
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Członkowie Rady

×
Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Ilość akcji %
ADVANCED TECHNOLOGIES INVESTORS S.A.. 3 562 612
25,75
CARSLON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED 1 850 843
13,13
ANDRZEJ WYSOCKI
2 503 105
17,75
KRZYSZTOF POSZEPCZYŃSKI
829 400
5,88
PAWEŁ ŁYDKA
828 065
5,87
Pozostali 4 525 975
32,1
Suma 141 000 000
100

×
Ład korporacyjny
Walne zgromadzenia
Walne zgromadzenia
×

Statut Spółki

  • Statut spółki Art New Media S.A. - [pdf] - POBIERZ
  • Tekst jednolity statutu spółki - projekt zgodnie z uchwałą zarządu 1/02/2013 z dn. 22.02.2013 - [pdf] - POBIERZ


×

Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu Spółki Art NEW media S.A.- [pdf] - POBIERZ

×

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Art NEW media S.A.- [pdf] - POBIERZ

×
Raporty EBI
Raporty EBI
×
×
×
×
Raporty ESPI
Raporty ESPI
×
Notowania giełdowe
Notowania giełdowePolecamy


ArtNewMedia © 2018 All Rights Reserved. Engine & Design Trajektoria