Profil działalności

Filozofia działania

Spółka Art NEW media S.A. jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem zmierzającym do profesjonalnego, harmonijnego i efektywnego połączenia świata biznesu i kultury. U podłoża projektu legł zamysł dostarczania kompletnych rozwiązań dotyczących całego rynku sztuki, nie tylko związanych bezpośrednio z obrotem dziełami sztuki.

Praktyka inwestowania w dzieła sztuki - oprócz tego, że potwierdzona przewidywalnym wzrostem wartości - znajduje uzasadnienie również w kontekście korzyści pozafinansowych, polegających na uzyskaniu "dywidendy emocjonalnej", mierzonej satysfakcją z dokonanego zakupu i uznaniem środowiska.

Bliski kontakt ze sztuka to efektywne, jednoznacznie pozytywnie odbierane, zmienianie rzeczywistości prywatnej, ale też zawodowej. Rozwijając ideę "Otaczania się sztuka", Art NEW media S.A. dostarcza metody uczynienia z niej aspektu aktywności biznesowej. Przygotowała oparte na wybitnej sztuce rozwiązania przeznaczone dla przedsiębiorstw - wprowadziła na rynek produkty, które mają kreować lub wspierać ich wizerunek i działania marketingowe oraz stanowić mogą bezpośrednie lub pośrednie wsparcie sprzedaży. Są narzędziami do budowania trwałych więzi lojalności oraz nawiązania relacji z klientami na płaszczyźnie innej niż biznesowa. Pozwalają wykreować możliwości ciągłego z nim kontaktu, nie tylko za pomocą własnych ofert produktowych i promocyjnych.

Połączenie możliwości, jakie dają propozycje spółki Art NEW media S.A. z aktywnością Galerii oraz potencjałem wydawcy miesięcznika "sztuka.pl" pozwala na harmonijne połączenie sztuki z działaniami komercyjnymi.

Proponowane rozwiązania wybiegają znacząco poza ramy public relations, z którym większość działań z zakresu kultury i sztuki jest utożsamiana.

Galeria

Integralną częścią Art NEW media S.A. jest Galeria zlokalizowana przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Program Galerii koncentruje się wokół polskiej sztuki współczesnej drugiej połowy XX wieku. W ciągu ponad siedmioletniej działalności Galeria Art NEW media stała się ważnym punktem na kulturalnej mapie Warszawy. Jej udział w kreowaniu istotnych wydarzeń artystycznych doceniają zarówno media, wielokrotnie relacjonując i komentując wydarzenia, jak i goście - zaszczycając Galerie tłumną obecnością. Od lat jest ona miejscem spotkań ze sztuka, cenionym
zarówno przez jej nabywców, jak i artystów, krytyków i media.

W rankingach najlepszych polskich galerii prywatnych publikowanych w tygodniku "Polityka", Galeria Art NEW media od wielu lat plasuje się w pierwszej dziesiątce. Artykuł "Pejzaż z galeriami" opublikowany na stronach 74-77 numeru 4 z dnia 26 stycznia 2008 r. zawierał następującą charakterystykę Galerii:

Najbardziej przewidywalna galeria w zestawieniu. Postawiła na regularną prezentację klasyków współczesnej polskiej sztuki (głównie malarstwa) i trzyma się konsekwentnie tego planu. Coś jakby wizualny leksykon rodzimej sztuki minionych dziesięcioleci: Sempoliński, Gierowski, Mierzejewski, Jachtoma.

Sztuka współczesna jest tak różnorodna, że odpowiednio dobrane dzieła lub profil kolekcji dają estetyczną satysfakcję nabywcom o różnych gustach i wyrobieniu artystycznym. Starannie wyselekcjonowana oferta i ciągła troska o jej niezmiennie wysoki poziom artystyczny stały się wizytówką Galerii Art NEW media.

Wystawy

Nieodłączną i bardzo istotna aktywnością Galerii są wystawy.

Wybrane wystawy zrealizowane przez Galerie Art NEW media:

 

Wyżej wymienione nazwiska świadczą o prestiżu Galerii. Rozpoznawalność i popularność artystów trudno zmierzyć. Wskazówką dla kolekcjonerów, marszandów oraz wszystkich, którzy interesują się malarstwem, rzeźbą i fotografią może być "ranking najlepszych polskich współczesnych artystów" sporządzony przez "Kompas Sztuki" na wzór rankingów słynnego niemieckiego "Kunstkompass". Lista została ułożona na podstawie danych dostarczonych przez blisko 80 galerii, zarówno komercyjnych, jak i zajmujących sie tylko promocja sztuki. Z grupy czołowych 50 najlepszych artystów według rankingu za rok 2007 w Galerii Art NEW media wystawiało swoje prace 18.

Wspólnym celem całego zespołu Galerii Art NEW media jest, aby realizacja wystaw niosła dla odbiorcy, poza walorami artystycznymi prezentowanych dzieł, również wartości poznawcze. Przykładem przedsięwzięcia, w którym liczą sie nie tylko walory artystyczne jest od latprzedstawiany cykl "Mistrz i  uczniowie". W czerwcu ubiegłego roku na wystawie "Fragment większej całości" przedstawiono prace Jerzego Tchórzewskiego oraz trzech artystów, których droga twórcza w różny sposób była z nim związana - Zygmunta Magnera, Henryka GostyńskiegoMarcina Jurkiewicza. Rajmund Ziemski oraz Wojciech Cieśniewski, Mariusz Woszczyński i Artur Winiarski, absolwenci jego pracowni, gościli w Galerii Art NEW media w sierpniu 2006 roku. W przypadku wystawy "Kolor, kolor, kolor" zaprezentowano dzieła Jana Cybisa, Tadeusza DominikaJerzego Bonińskiego jako artystów trzech pokoleń, których łączy to, co w ich twórczości najważniejsze. W listopadzie 2006 roku Galeria zaprezentowała około 80 nigdy dotąd nie pokazywanych prac Stefana Gierowskiego. Bardzo osobista wystawa, zatytułowana "Proces kreacji", miała w zamyśle przybliżyć sposób myślenia artysty, pozwolić na poznanie sposobu, w jaki idee i koncepcje przekształcają sie w formę i barwę utrwaloną na płótnie.

O zaufaniu do poziomu artystycznego Galerii oraz do starannego doboru gości świadczy fakt, że zwykle wystawy kończą sie sukcesem komercyjnym, a znaczna część prezentowanych prac znajduje nabywców.

Sztuka Komunikacji

Obok klasycznych wystaw, Galeria Art NEW media prowadzi również działania w sferze publicznej - organizuje wydarzenia specjalne. Jednym z najgłośniejszych były wystawy prac plastycznych dzieci znanych osób ze świata polityki, kultury, mediów i biznesu "Świat w oczach dziecka" (czerwiec 2005, czerwiec 2004 i czerwiec 2003). Wystawy organizowano z okazji Dnia Dziecka i prezentowano w gmachu Sejmu w dniu obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży. Od 2005 roku Galeria współorganizuje "Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej", na którym pokazywane są prace czołowych polskich artystów fotografików. Jako jedyna galeria komercyjna, Galeria Art NEW media uczestniczyła w organizowanym przez ambasadę Stanów Zjednoczonych wydarzeniu "Nowi Nowojorczycy i ich przyjaciele" (lipiec 2004). Galeria zorganizowała również głośną wystawę "Namaluj Polskę, namaluj Europe" (czerwiec 2003).

Wszystkim wydarzeniom organizowanym przez Galerie Art NEW media towarzyszy profesjonalna oprawa informacyjna i medialna - Galeria prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z wieloma mediami. Z wybranymi Galeria współpracuje stale - regularnie zamieszczają one relacje z organizowanych przez nią wydarzeń. Najważniejsze z nich to telewizje TVP, TVN, Polsat oraz "Rzeczpospolita".

W ciągu kilku lat działalności Art NEW media S.A., Galeria i organizowane przez nią wydarzenia pojawiły się kilkaset razy w mediach ogólnopolskich, które wielokrotnie były jednocześnie ich patronami medialnymi (TVP1, TVP2, TVP3, TVN, Polsat, "Rzeczpospolita", "Wprost", "Warsaw Voice" i inne). Tego rodzaju zaangażowanie mediów jest uznaniem jakości pracy - niezmiernie rzadko media obejmujące swoim zasięgiem cały kraj stają się patronami wydarzeń "lokalnych".

Galerii Art NEW media udaje się projektować wystawy, wydarzenia i działania w taki sposób, aby ich wartość merytoryczna, artystyczna, biznesowa i informacyjna była atrakcyjna i twórcza - tylko taka aktywność buduje zainteresowanie i nie jest jednorazowym pretekstem do kontaktu z otoczeniem i mediami.

Komercyjne udostępnianie zbiorów 

Uzupełnieniem oferty Galerii jest usługa polegająca na udostępnianiu zbiorów, skierowana do wyrafinowanej publiczności - zazwyczaj nie dysponującej czasem na zwiedzanie muzeów i prestiżowych wystaw. Udostępniane dzieła pochodzą z kolekcji własnej, działalności wystawienniczej lub są własnością artystów, ich spadkobierców albo kolekcjonerów.

W przypadku, gdy własne zasoby okazują sie niewystarczające, dzięki znakomitym relacjom ze środowiskiem artystycznym i branżowym oraz uznanej marce Galeria może organizować prezentacje i wystawy we współpracy z innymi galeriami komercyjnymi, niekomercyjnymi i muzeami całego kraju.

Galeria Art NEW media dysponuje pracami czołowych polskich artystów, uznanych przez krytyków i docenianych przez kolekcjonerów. Część z dzieł, z uwagi na ich wartość materialna i artystyczna, zobaczyć można jedynie w poważnych zbiorach prywatnych lub muzealnych. Kontekst artystyczny uzupełniają akwarele, rysunki i grafiki. Wystawy, poza klasycznymi już nazwiskami mistrzów starszego pokolenia, mogą być również aranżowane z prac innych artystów o uznanej renomie. Fotografia, wideo art lub autorski program "planowego wspierania młodej sztuki" dodatkowo poszerzają możliwości prezentacji. Szczególna uwagę Galeria przywiązuje do tego, aby każda ekspozycja była elitarna i tworzyła logiczna całość - zwracała uwagę, że więź gospodarzy wnętrz ze sztuką nie jest przypadkowa, jest czymś przemyślanym i konsekwentnie realizowanym.

Wydawnictwo

Spółka zależna Emitenta, Antiquarius Sp. z o.o., jest wydawca ekskluzywnego magazynu "sztuka.pl".

Miesięcznik "sztuka.pl" jest jednym z najważniejszych czasopism opiniotwórczych na polskim rynku sztuki. Pismo jest nowoczesnym źródłem informacji i wiedzy o sztuce zarówno dawnej, jak i współczesnej, towarzyszy rynkowi sztuki i wiarygodnie go komentuje. Zawiera artykuły, felietony, monografie, relacje z wydarzeń, teksty przeznaczone dla kolekcjonerów oraz dla początkujących odbiorców. Prowadzi stały monitoring polskiego rynku sztuki, informuje o panujących na nim trendach i modach oraz przedstawia jego aktualną ofertę. Wydawca miesięcznika Antiquarius Sp. z o.o. jest również wydawcą edycji albumowych i encyklopedycznych, dostarczając swoim odbiorcom wysokiej klasy wydawnictwa związane z tematyką polskiej kultury i sztuki.

Magazyn jest pismem elitarnym, skierowanym do atrakcyjnej grupy docelowej odbiorców - trafia do czytelników o najwyższym statusie materialnym i poziomie intelektualnym, interesujących się rynkiem sztuki i antyków. W ten sposób zdefiniowana grupa docelowa oraz pole aktywności są
atrakcyjne dla wielu podmiotów nie związanych z rynkiem sztuki, oferujących dobra luksusowe lub inne produkty skierowane do elitarnych odbiorców. Nisza, w której pismo funkcjonuje, zwiększa jego atrakcyjność jako medium reklamowego i środka komunikacji marketingowej. "sztuka.pl" jest jedynym pismem branżowym, którego nakład i poziom sprzedaży są kontrolowane przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy.

Duża i stale rosnąca liczba sprzedawanych egzemplarzy pisma oraz przemyślany sposób dystrybucji numerów archiwalnych sprawiają, że "sztuka.pl" dociera do znaczącego odsetka osób z grupy docelowej. Istotnym krokiem zwiększającym penetrację rynku było rozszerzenie kanałów
dystrybucji magazynu o saloniki prasowe Inmedio i Relay - umowa została zawarta w 2007 roku. Statystyki poprawia fakt, że magazyn jest archiwowany przez większość czytelników, którzy powracają do jego treści wielokrotnie.

Czasopismo jest obecne na rynku od 1995 roku. Gazeta ewoluowała od wydawnictwa typowo specjalistycznego, o nazwie "Gazeta Antykwaryczna", skupiającego uwagę na rynku antykwarycznym i kolekcjonerach. Od września 2006 roku, w związku z poszerzeniem spektrum poruszanych kwestii, nosi nazwę "sztuka.pl".

Za swoja działalność w zakresie promocji kultury i sztuki magazyn "sztuka.pl" został uhonorowany prestiżowym tytułem "Mecenas Kultury" w kategorii "Patron" w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyznany tytuł jest najważniejszym wyróżnieniem dla firm, instytucji i osób prywatnych wspierających inicjatywy i przedsięwzięcia  kulturalne w Polsce.

Art NEW media S.A. przejęła pełną kontrolę nad wydawcą czasopisma we wrześniu 2007 roku. Zwiększenie zaangażowania wynika z roli przeznaczonej spółce Antiquarius Sp. z o.o. w strategii rozwoju Emitenta. Art NEW media S.A. planuje wykorzystanie potencjału magazynu "sztuka.pl" w procesie rozwoju i wdrażaniu nowych usług z zakresu zintegrowanej komunikacji marketingowej opartych na wizerunku budowanym na związkach ze sztuką.

Narzędzie w postaci poczytnego, ekskluzywnego magazynu o ugruntowanej pozycji rynkowej pomoże Emitentowi zająć na rynku pozycję czołowego medium informacyjno-opiniodawczego dla kolekcjonerów i aspirujących do tego miana osób, łączących sztukę z działalnością biznesową, mediów nie branżowych oraz interesujących się rynkiem sztuki jedynie z potrzeby ducha. 

Internet

Internet jest dla wszystkich obszarów działalności Art NEW media S.A. aktywnością niezwykle istotną, stale rozwijaną i traktowaną bardzo poważnie. Portale www.artnewmedia.pl i www.sztuka.pl są wartościowymi narzędziami marketingowymi i promocyjnymi oraz sposobem na szerokie, a jednocześnie zindywidualizowane dotarcie do odbiorców.

Na witrynie www.artnewmedia.pl znajduje sie praktycznie pełna oferta Galerii - kilka tysięcy dzieł sztuki zaprezentowano w spójny i zrozumiały sposób. Precyzyjna wyszukiwarka oraz intuicyjnie zaprojektowane sposoby sortowania wyników ułatwiają poruszanie się po katalogach sprzedażowych i informacyjnych.

Zasoby portalu obejmują ponadto informacje o ponad 100 Artystach - zawierają nie tylko biogram, ale wiadomości o dużo szerszym charakterze, jak spis wystaw indywidualnych i zbiorowych, bibliografię, teksty krytyczne, własne wypowiedzi Artystów i wywiady. Każdy"opis" Artysty zawiera album z co najmniej kilkudziesięcioma pracami. Jest on obecnie uzupełniany o wyniki aukcyjne.

Witryna www.sztuka.pl, poza archiwum wydawnictwa i wybranymi skrótami aktualnego numeru magazynu "sztuka.pl", zawiera wiele innych informacji. Jest "żyjącym", na bieżąco aktualizowanym portalem zapowiadającym, relacjonującym i komentującym wydarzenia. Istotnym elementem witryny są oferty zajmujących się sztuka galerii komercyjnych. Ponadto portal zawiera bazy wiedzy - ważne dla każdej osoby zajmującej się rynkiem sztuki lub tylko nim zainteresowanej - artykuły, kompendia, poradniki, dane teleadresowe galerii i instytucji kultury zajmujących się sztukami plastycznymi oraz szereg innych informacji.

www.artnewmedia.pl oraz www.sztuka.pl jest jednym z celów strategicznych Art NEW media S.A. Uatrakcyjnienie oferty witryn, zwiększenie ich rozpoznawalności i dalsza poprawa statystyk odwiedzin przełożą się na przychody z kilku obszarów działalności:

- Obrót dziełami sztuki zwiększy się dzięki uruchomieniu nowego kanału sprzedaży w postaci modułu witryny www.artnewmedia.pl
- Usługi związane z włączaniem sztuki w proces komunikacji marketingowej rozwiną się dzięki marketingowym i promocyjnym walorom obu portali
- Usługi związane z obecnością w Internecie zyskają bardziej kompleksowy i profesjonalny charakter.

Produkty, towary i usługi

Spółka Art NEW media S.A. jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem zmierzającym do profesjonalnego, harmonijnego i efektywnego połączenia świata biznesu i kultury. Myślą przewodnia działalności Emitenta jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań dotyczących całego rynku sztuki, nie tylko związanych bezpośrednio z obrotem dziełami sztuki.

Najważniejsze obszary działalności Art NEW media S.A.:

- Obrót dziełami sztuki
- Usługi bezpośrednio związane z dziełami sztuki
- Usługi związane z włączaniem sztuki w proces komunikacji marketingowej
- Usługi związane z obecnością w Internecie.

Kompleksowy charakter i skuteczność usług świadczonych przez Emitenta wynikają z połączenia propozycji spółki Art NEW media S.A. z aktywnością Galerii oraz potencjałem magazynu "sztuka.pl" i portali internetowych.

Udział przychodów z tytułu sprzedaży dzieł sztuki w przychodach ogółem systematycznie zwiększał sie na przestrzeni minionych lat, co dowodzi rosnącego zainteresowania inwestycjami w dzieła sztuki wśród klientów Emitenta. W roku 2007 wskaźnik ten osiągnął 75%.

 

Obrót dziełami sztuki

Szczegółowy zakres aktywności Art NEW media S.A. w obszarze obrotu dziełami sztuki:

- Sprzedaż dzieł sztuki zakupionych na rachunek własny
- Sprzedaż komisowa dzieł sztuki
- Sprzedaż dzieł sztuki i wydawnictw zamówionych lub wytworzonych przez Art NEW media S.A.

Większość transakcji sprzedaży dzieł sztuki realizowana jest w Galerii Art NEW media. W naturalny sposób oferta jest zbieżna z programem Galerii, koncentrującym sie wokół polskiej sztuki współczesnej drugiej połowy XX wieku i obejmującym szereg technik artystycznych - malarstwo olejne, malarstwo na papierze, grafikę, rysunek, rzeźbę i fotografie.
 
W ofercie Art NEW media S.A. znajduje sie ponad 1.850 dzieł. Zaproponowane przez ekspertów Art NEW media S.A. ceny sprzedaży 83 obiektów znajdujących sie w ofercie są wyższe od 25 tysięcy złotych, a wartość przekraczająca 50 tysięcy złotych została przypisana 14.

Rozwój działalności polegającej na obrocie dziełami sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w dzieła sztuki prowadzonych na rachunek własny, jest jednym z celów strategicznych Art NEW media S.A. Zasadność tego celu inwestycyjnego wynika z porównania marż uzyskiwanych na sprzedaży dzieł sztuki własnych oraz przyjmowanych w komis. Najważniejszym przedsięwzięciem w zakresie inwestycji w dzieła sztuki będzie stworzenie własnej kolekcji "młodej sztuki polskiej".

Usługi bezpośrednio związane z dziełami sztuki

Szczegółowy zakres aktywności Art NEW media S.A. w obszarze usług bezpośrednio związanych z dziełami sztuki:

- Doradztwo inwestycyjne (art banking)
- Tworzenie, uzupełnianie i zarządzanie kolekcją
- Realizacja autorskiego programu wystaw, wystawy na zamówienie, prezentacje, wypożyczanie dzieł
- Informacja i edukacja.

Eksperci Art NEW media S.A. aktywnie współuczestniczą w prowadzeniu inwestycji w dzieła sztuki. Na życzenie wydają opinie o wiarygodności źródła pochodzenia obiektu, jego autentyczności i stanie oraz fachowo je wyceniają. Zwyczajową praktyką - w przypadku wątpliwości - jest rekomendacja "nie kupuj". Eksperci Emitenta przygotowują również prognozy prawidłowości cenowych, co ułatwia podejmowanie trafnych decyzji o zakupach. Z kolei prognoza trendów pozwala zorientować się, czy moda na danego artystę lub rodzaj twórczości utrzymają się w dłuższej perspektywie. Specyficzną odmianą opieki jest asysta zakupowa - ekspert udziela konsultacji klientowi, który ma zamiar wziąć udział w aukcjach lub dokonać zakupu w galeriach albo u artystów. Może mu również towarzyszyć przy zakupie.

Własna kolekcja jest świetną formą mecenatu oraz lokatą kapitału, na której nie sposób w dłuższym okresie stracić. Tworzenie kolekcji rozpoczyna się od wspólnego opracowania jej programu przez klienta i eksperta Art NEW media S.A. Klient może określić  różne parametry kolekcji - autorzy, ceny, liczba dzieł, ich tematyka, horyzont czasowy inwestycji i jej płynność. W kolejnym kroku przychodzi czas na dobór i wyszukiwanie dzieł. W przypadku istnienia kolekcji lub zaczątków kolekcji - eksperci Art NEW media S.A. podejmują się kontynuacji lub ponownego jej zdefiniowania w taki sposób, aby jak najpełniej odpowiadała potrzebom, duchowi i misji właściciela. Kompleksowa usługa zarządzania kolekcją obejmuje konstruowanie jej tematyki, nabywanie dzieł w ramach określonego budżetu lub programu, decydowanie o sprzedaży, wymianie lub konserwacji obiektów.

Ze względu na poziom artystyczny, pochodzenie oraz wartość nabywanych dzieł Emitent wyznaje zasadę, że przypadkowe zakupy mogą przynieść więcej szkody, niż pożytku. Kierując sie dobrem zleceniodawcy, w doradztwie Art NEW media S.A. przyjmuje zasady poufności, przezroczystości transakcji i wiarygodności rekomendacji. W razie potrzeby - Emitent pomaga pozyskać finansowanie na rozwój kolekcji. Dba także o odpowiednią promocję i oprawę kolekcji lub jej właściciela.

Usługi związane z włączaniem sztuki w proces  komunikacji marketingowej

Szczegółowy zakres aktywności Art NEW media S.A. w obszarze usług związanych z włączaniem sztuki w proces komunikacji marketingowej:

- Konstrukcja i uzupełnianie strategii komunikacyjnych
- Nowoczesne programy lojalnościowe bezpośrednio związane ze sztuka
- Aranżacja wydarzeń artystycznych w imieniu klienta lub na jego rzecz
- Specjalistyczne kampanie w mediach zajmujących sie sztuka.

Punktem wyjścia działań Emitenta w obszarze usług związanych z włączaniem sztuki w proces komunikacji marketingowej są standardowe praktyki wypracowane przez branże public relations - analiza sytuacji wyjściowej, formułowanie celów i zadań, tworzenie odpowiednich narzędzi i kluczowych komunikatów. Istotnie odróżniającym Art NEW media S.A. elementem są wykorzystywane narzędzia i cele, jakie za ich pomocą można osiągnąć.

- Skojarzenie produktów zleceniodawcy z kultura na najwyższym poziomie, prowadzące do ich wyróżnienia i nobilitacji na tle konkurencji
- Nawiązanie przez zleceniodawcę relacji z klientami na płaszczyźnie innej, niż biznesowa - w oparciu o kontakt ze sztuka
- Wykreowanie możliwości ciągłego z nimi kontaktu - poprzez sztukę
- Przyciągniecie uwagi elit społecznych i finansowych
- Zainteresowanie mediów i skierowanie ich uwagi na zleceniodawcę i jego produkty.

Sprawność Emitenta wynika z jego orientacji w środowisku artystycznym - doświadczenie i kontakty pozwalają na prowadzenie skutecznych i atrakcyjnych cenowo działań. Z drugiej strony, doświadczenie Art NEW media S.A. w pracy ze zleceniodawcami ze świata biznesu pozwala na zrozumienie ich potrzeb, co jest unikalną kompetencją w środowisku artystycznym. W ten sposób proponowane przez Emitenta rozwiązania wybiegają znacząco poza ramy public relations, z którym większość działań z zakresu kultury i sztuki jest utożsamianych.

Działania Art NEW media S.A. opierają się na utrwalaniu związku zleceniodawcy i jego produktów ze sztuką - zgodnie z wizją, że "Człowiek otacza się sztuką". Każde kompetentnie zrealizowane działanie może stać się sztuką. Inwestowanie jest sztuką, wizerunek jest sztuką, informacja jest sztuką, sprzedaż jest sztuką, stworzenie funkcjonalnego i zarazem pięknego wnętrza jest sztuką, komunikacja jest sztuką, a w domyśle - sztuką jest działalność prowadzona przez zleceniodawcę, a on sam Mistrzem w swojej dziedzinie. Harmonijne połączenie sztuki z działaniami komercyjnymi podkreśla mistrzostwo w działaniach biznesowych firmy.

Rozwój i wdrażanie nowych usług z zakresu zintegrowanej komunikacji marketingowej opartych na wizerunku budowanym na związkach ze sztuką jest jednym z celów strategicznych Art NEW media S.A. W ciągu najbliższych kilku lat Emitent zamierza zająć na rynku pozycję czołowego medium informacyjno-opiniodawczego dla kolekcjonerów i aspirujących do tego miana, osób łączących sztukę z działalnością biznesową, mediów nie branżowych oraz interesujących się rynkiem sztuki jedynie z potrzeby ducha. Aktywność Art NEW media S.A. w obszarze usług związanych z włączaniem sztuki w proces komunikacji marketingowej jest intensywnie rozwijana. Oferta usług jest skierowana głównie do klientów instytucjonalnych - korporacji. Skorzystało z nich wiele przedsiębiorstw o uznanej renomie:

 

Usługi zwiazane z obecnością w Internecie

Szczegółowy zakres aktywności Art NEW media S.A. w obszarze usług związanych z obecnością w Internecie:

- Promocja i reklama
- Sprzedaż
- Informacja.

Rozwój własnych portali internetowych: www.artnewmedia.pl oraz www.sztuka.pl jest jednym z celów strategicznych Art NEW media S.A. Obecnie Emitent przygotowuje się do uruchomienia sprzedaży za pośrednictwem witryny www.artnewmedia.pl - w przyszłości ma być to istotny kanał sprzedaży. Oba portale stanowić będą istotne wsparcie aktywności Art NEW media S.A. w obszarze usług związanych z włączaniem sztuki w proces komunikacji marketingowej.