Historia

Wrzesień 1999 - Maj 2000

Etap koncepcji i organizacji
Inicjatorzy projektu - Andrzej Wysocki i Andrzej Woźniakowski - wraz ze współpracującymi z nimi ekspertami precyzowali i rozwijali koncepcje przedsięwzięcia, w wyniku czego powstały szczegółowy biznes-plan oraz budżet.

Grudzień 1999 
Zawiązanie Spółki Artystycznej Art NEW media S.A

Luty 2000 
Decyzja sądu rejestrowego o wpisie do rejestru Handlowego.


Czerwiec 2000 - Październik 2000

Etap rozpoczęcia inwestycji
Spółka skoncentrowała sie na realizacji założeń nakreślonych we wcześniejszym etapie. Skompletowano zespół złożony z wysokiej klasy specjalistów, a także zbudowano grupę zewnętrznych ekspertów, stanowiącą zaplecze przy realizacji skomplikowanych projektów. Na podstawie wstępnych doświadczeń ostatecznie ustalono szczegółowy budżet przedsięwzięcia na lata 2001-2002. Stworzono system kontrolingu finansowego, ściśle skorelowany z realizacją zadań. Opracowano koncepcje serwisu internetowego obejmującego zagadnienia związane ze sztuka, kunsztownymi drobiazgami i winem.

Czerwiec 2000
Uruchomienie Galerii Art NEW media w reprezentacyjnym lokalu przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Program Galerii od początku koncentrował sie wokół polskiej sztuki współczesnej drugiej połowy XX wieku, wzbogacanej o ofertę artystyczną twórców młodego pokolenia.

Październik 2000
Uruchomienie testowej wersji portalu www.artnewmedia.pl na serwerze IBM AS/400.

Listopad 2000 - Styczeń 2001

Etap weryfikacji założeń biznesowych
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń zarząd Art NEW media S.A. dokonał weryfikacji założeń biznesowych, czego efektem była restrukturyzacja Spółki, polegająca na uproszczeniu i modyfikacji oferty handlowej oraz organizacji wewnętrznej. Dokonano przeglądu kadr oraz rozpoczęto budowę profesjonalnego działu handlowego.

Luty 2001 - Lipiec 2001

Etap realizacji i eksploatacji
Spółka podjęła intensywne działania handlowe. Powstała baza klientów oraz modele sprzedaży. Rozpoczęto rozbudowę istniejących kanałów dystrybucji i kreacje nowych.


Sierpień 2001 - Grudzień 2003

Etap ponownej weryfikacji założeń biznesowych
Po raz kolejny zweryfikowano założenia biznesowe przedsięwzięcia. Wykazana w sprawozdaniu finansowym strata lat ubiegłych przewyższyła sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału podstawowego - zarząd Spółki został zobowiązany do przedstawienia programu naprawczego i redukcji kosztów. Koszty stałe zostały zmniejszone z około 160 tysięcy złotych miesięcznie do około 45 tysięcy złotych miesięcznie w roku 2003. Zawężono aktywność, skupiając sie na działaniach bezpośrednio związanych ze sztukami plastycznymi oraz obrotem dziełami sztuki. Restrukturyzacja została przeprowadzona w sposób odpowiedzialny i etyczny - nie spowodowała sporów prawnych. Proces restrukturyzacji zakończono w roku 2002. W efekcie powiodła sie realizacja większości zamierzeń w ramach początkowo założonego budżetu. Galeria postawiła na komunikacje z mediami i z sukcesem wykreowała swoja markę - nazwa "Art NEW media" zaczęła być zauważalna na kulturalnej mapie Warszawy.

Listopad 2002
Po raz pierwszy media ogólnopolskie - "Rzeczpospolita" i TVP2 objęły patronat nad realizowanym przez Galerie Art NEW media wydarzeniem - wystawą francuskiego fotografika Guy Ferrandis'a. Z biegiem lat współpraca z mediami ogólnopolskimi została zacieśniona i rozszerzona o kolejne tytuły prasowe, stacje radiowe i telewizyjne.

Czerwiec 2003
Pierwsza z serii wystaw prac plastycznych dzieci znanych osób ze świata polityki, kultury, mediów i biznesu "Świat w oczach dziecka". Wydarzenie to rozpoczęło działania Galerii Art NEW w sferze publicznej.


Styczeń 2004

Etap intensywnego rozwoju i trwałej rentowności

Pierwsze widoczne efekty konsekwentnej realizacji wyznaczonych celów pojawiły sie w roku 2004. Marka "Art NEW media" zdobyła znaczącą pozycję na rynku galerii sztuki w Polsce.

Lipiec 2004
Współorganizowanie przez Spółkę, wraz z ambasadą Stanów Zjednoczonych, wydarzenia "Nowi Nowojorczycy i ich przyjaciele".

Od początku 2005 roku
Spółka skupiła sie na opracowaniu i wdrożeniu w życie nowatorskich rozwiązań  łączących rynek sztuki z działalnością biznesową. W obecnej chwili aktywność ta jest ważnym źródłem przychodów Art NEW media S.A.

Styczeń 2006
Uruchomienie nowej odsłony portalu www.artnewmedia.pl 

Czerwiec 2006
Art NEW media S.A. nabywa 76% udziałów w kapitale podstawowym Antiquarius Sp. z o.o., wydawcy magazynu "sztuka.pl" i właściciela portalu www.sztuka.pl. Pełna kontrola nad spółką zostaje przejęta we wrześniu 2007 r.

Listopad 2007
Zarząd Art NEW media S.A. przyjmuje długoterminową strategię rozwoju Spółki, obejmującą wprowadzenie jej akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

Listopad 2008
5 listopada 2008 roku Art NEW media S.A. stała się spółka publiczną - zadebiutowała jako pierwsza z tej branży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Andrzej Wysocki (Prezes Zarządu Art NEW media S.A.), Marek Nowicki (Wiceprezes Zarządu Art NEW media S.A.)