Raporty ESPI

Raport RB_ASO_5/2016 - ART NEW MEDIA SA (5/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 11.07.2016 r.
Raport RB_ASO_4/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport RB_ASO_3/2016 - ART NEW MEDIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30.03.2016
Raport RB_ASO_2/2016 - Uzupełnienie Raportu ESPI 1/2016
Raport RB_ASO_1/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New Media S.A. na dzień 30 marca 2016 r.