Raporty ESPI

Raport 4/2018 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 29 czerwca 2018 r.
Raport 3/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Ark Royal SA na 29 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał.
Raport 2/2018 - Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
Raport 1/2018 - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej