Raporty EBI BIEŻĄCY

Raport 30/2016 - PDF  - Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu (uzupełnienie raportu nr 24/2016)
Raport 29/2016 - PDF  - Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu nr 23/2016)
Raport 28/2016 - PDF  - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych związanych z terminowym przekazaniem raportu kwartalnego
Raport 26/2016 - PDF  - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport 25/2016 - PDF  - Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Raport 24/2016 - PDF  - Powołanie Prezesa Zarządu
Raport 23/2016 - PDF  - Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Raport 22/2016 - PDF  - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport 21/2016 - PDF  - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport 19/2016 - PDF  - Treść uchwał podjętych na ZWZ dn. 11.07.2016 r.
Raport 18/2016 - PDF  - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport 17/2016 - PDF  - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych związanych z terminowym przekazaniem raportów bieżących
Raport 16/2016 - PDF  - Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Raport 15/2016 - PDF  - Rezygnacja Prezesa Zarządu
Raport 14/2016 - PDF  - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport 10/2016 - PDF  - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015 i raportu za I kwartał 2016
Raport 9/2016 - PDF  - Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu nr 7/2016)
Raport 8/2016 - PDF  - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
Raport 7/2016 - PDF  - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta
Raport 6/2016 - PDF  - Treść uchwał podjętych na ZWZ dn. 30.03.2016 r.
Raport 5/2016 - PDF  - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New Media S.A. na dzień 30 marca 2016 r.
Raport 4/2016 - PDF  - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New Media S.A. zwołanego na dzień 23 marca 2016 r.
Raport 3/2016 - PDF  - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art New Media S.A. na dzień 23 marca 2016 r
Raport 1/2016 - PDF  - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku